Hiện tất cả 6 kết quả

Input: Thermocouple, Pt100, dòng (0-20mA, 4-20mA), áp (0-1VDC), option
Ouput: Relay, SSR, 4-20mA
Chu kỳ lấy mẫu là 125ms

Có 2 kiểu lắp đặt: Plug-in socket và DIN rail.
Nguồn điện: 100 đến 240 V AC, 24 VDC.

 

 

Có 2 kiểu lắp đặt: Plug-in socket và DIN rail.
Nguồn điện: 100 đến 240 V AC

 

 

 

Hàm chuyển đổi đơn giản.
Tín hiệu ngõ ra được chuyển đổi cách ly thành tín hiệu 4- 20mA DC.
Kết nối dễ dàng với PC

 

 

Ngõ vào: Thermocouple, RTD, dòng DC, áp DC.
Độ chính xác 0.2%
Thời gian lấy mẫu: 0.25s

– Bộ điều khiển nhiệt độ nhỏ gọn
– Multi-input
– LED 11 đoạn
– Chức năng heating/cooling; burn-out alarm