Hiện tất cả 10 kết quả

Bộ điều khiển, đo lường và giám sát đa điểm – series QX1
– Đo và kiểm soát lên đến 1024 điểm đo
– Dễ dàng thay đổi cài đặt bằng phần mềm điều khiển

Bộ điều khiển nhiệt độ BCS2, BCR2, BCD2

Bộ điều khiển nhiệt độ 2 kênh
– Tiết kiệm không gian
– Tiết kiệm năng lượng
– Có thể chọn riêng I/O cho mỗi kênh
– Thời gian lấy mẫu tín hiệu đầu vào có thể lựa chọn được

JCL-33A (48mmx24mm) Digital indicating controllers

– Chức năng chuyển đổi
– Đa đầu vào
– Truyền thông serial (Giao thức Modbus RTU/ Shinko)

Bộ điều khiển nhiệt 72 x 72 mm
Đa ngõ vào: thermocouple, RTD, dòng/ áp DC
IP66

Input: Thermocouple, Pt100, dòng (0-20mA, 4-20mA), áp (0-1VDC), option
Ouput: Relay, SSR, 4-20mA
Chu kỳ lấy mẫu là 125ms

Input: Thermocouple, Pt100, dòng (0-20mA, 4-20mA), áp (0-1VDC), option
Ouput: Relay, SSR, 4-20mA
Chu kỳ lấy mẫu là 125ms

Hàm chuyển đổi đơn giản.
Tín hiệu ngõ ra được chuyển đổi cách ly thành tín hiệu 4- 20mA DC.
Kết nối dễ dàng với PC

 

 

Ngõ vào: Thermocouple, RTD, dòng DC, áp DC.
Độ chính xác 0.2%
Thời gian lấy mẫu: 0.25s

– Bộ điều khiển nhiệt độ nhỏ gọn
– Multi-input
– LED 11 đoạn
– Chức năng heating/cooling; burn-out alarm