Hiện tất cả 5 kết quả

– Lắp đặt DIN-rail hoặc mặt tủ
– Nguồn cấp 220 VAC hoặc 24 VDC
– Truyền thông RS-485
– Chuyển đổi tín hiệu ngõ vào từ cảm biến sang 4-20 mA

Loại lắp mặt tủ
Loại lắp trên DIN rail
Loại lắp đặt ngoài trời

Cảm biến đo pH: 0.00 – 14.00 pH

– Phạm vi đo: -2000 đến 2000 mV.
– Độ phân giải 1 mV.
– Cleansing output.
– Truyền thông RS-485 (option).

– Lắp đặt trên DIN-rail hoặc trên mặt tủ.
– Nguồn cấp 220 VAC hoặc 24 VDC.
– Truyền thông RS-485.
– Chuyển đổi tín hiệu ngõ vào từ cảm biến độ đục sang 4-20 mA.

– Lắp đặt trên DIN-rail, mặt tủ hoặc ngoài trời.
– Nguồn cấp 220 VAC hoặc 24 VDC.
– Truyền thông RS-485.
– Có ngõ ra transmission 4-20 mA.