Hiện tất cả 2 kết quả

Đục lỗ hình chữ nhật, hình vuông
Dùng cho các đầu nối công nghiệp nặng có nhiều chân và các thành phần đầu vào cáp icotek.

 

Bấm lỗ tròn M16 – M63 và PG 16. Thích hợp cho các tuyến cáp và tấm cáp tròn.