Hiện tất cả 2 kết quả

Kẹp cáp gắn DIN-rail
Kẹp EMC cho phép gắn trên DIN rail 35mm hình H. Có hoặc không có giảm căng tích hợp.

Lá kẹp cáp tín hiệu cho module
EMC kẹp dây tín hiệu trên các module phân cấp của nhiều nhà sản xuất. Có tích hợp giảm căng.