Hiện tất cả 4 kết quả

Đầu nối M12 male 0° / M12 female 0° A-cod 7000-40021-6340030
– Là đầu nối thẳng M12 male / M12 female 4 chân, A-cod. dùng cho cảm biến
– Chiều dài cáp: 0.3 mét

Đầu nối M12 male / M12 female Murrelektronik 7000-46041-8020200
– Là đầu nối thẳng M12 male / M12 female 6 chân, A-cod. dùng cho mạng nội bộ hệ thống Cube67
– Cáp có shield. Chiều dài cáp: 2 mét

Đầu nối M12 male / M12 female 7000-40521-2430300
– Là đầu nối thẳng M12 male / M12 female 5 chân, A-cod. dùng cho cảm biến
– Cáp có shield. Chiều dài cáp: 3 mét

– 7000-40021-2340100 là đầu nối thẳng M12 male / M12 female 4 chân, dùng cho cảm biến
– M12 male 0° / M12 female 0° A-cod.
– Chiều dài cáp: 1 mét