Hiện tất cả 3 kết quả

Khung chia cáp đầu vào với chứng nhận của ATEX là thiết bị trước đầu cuối cáp có cấp độ bảo vệ IP65

Khung chia cáp với chứng nhận của ATEX là thiết bị đầu cuối với IP54.

 

Là khung đầu vào cáp dùng cho loại cáp phẳng cũng như cáp tròn đúc sẵn.