Các bộ điều khiển nhiệt độ hiển thị số BCx2 (BCS2, BCR2, BCD2)

Hàm chuyển đổi đơn giản.
Tín hiệu ngõ ra được chuyển đổi cách ly thành tín hiệu 4- 20mA DC.
Kết nối dễ dàng với PC