Hiện 1–12 / 19 kết quả

Đầu nối M12 male 0° / M12 female 0° A-cod 7000-40021-6340030
– Là đầu nối thẳng M12 male / M12 female 4 chân, A-cod. dùng cho cảm biến
– Chiều dài cáp: 0.3 mét

– 7000-08201-2101000 là đầu nối M8, female, 3 chân
A-cod.
– Chiều dài cáp: 10 mét
– Vật liệu cách điện: PVC

Đầu nối M12 male / M12 female Murrelektronik 7000-46041-8020200
– Là đầu nối thẳng M12 male / M12 female 6 chân, A-cod. dùng cho mạng nội bộ hệ thống Cube67
– Cáp có shield. Chiều dài cáp: 2 mét

Đầu nối van Murrelektronik 7000-80021-2360300 dùng cho van điện từ, có cáp, 3 chân
Form C (8 mm)
– Nguồn cấp: 24 V AC/DC
– Chiều dài cáp: 3 mét
– Có LED báo trạng thái hoạt động

Đầu nối M12 female Murrelektronik 7000-13201-3300150
– Female, A-cod., 4 chân
– Chiều dài cáp: 1.5 mét
– Cáp có shield (bọc giáp chống nhiễu)

Đầu nối M12 male / M12 female 7000-40521-2430300
– Là đầu nối thẳng M12 male / M12 female 5 chân, A-cod. dùng cho cảm biến
– Cáp có shield. Chiều dài cáp: 3 mét

– Đầu nối 7000-14021-0000000
– M12 female 0° screw terminal, shielded, B-cod. 5 chân

– Đầu nối Murrelektronik 7000-78201-0000000
– 7/8” female 0° screw terminal, 5 chân

– 7000-40021-2340100 là đầu nối thẳng M12 male / M12 female 4 chân, dùng cho cảm biến
– M12 male 0° / M12 female 0° A-cod.
– Chiều dài cáp: 1 mét

– 7000-40581-2310150 là đầu nối thẳng M12 male / M8 female 4 chân, dùng cho cảm biến
– M12 male 0° / M8 female 0°, A-cod.
– Chiều dài cáp: 1.5 mét

– 7000-08041-6302000 là đầu nối M8, female, 3 chân dùng cho cảm biến
A-cod.
– Chiều dài cáp: 20 mét

– Đầu nối M12, 7000-17041-2951000
– Female, A-cod., 8 chân
– Chiều dài cáp: 10 mét