Hiện tất cả 2 kết quả

TAP IE 100
– Tách gói tin ethernet độc lập để phân tích
– Tốc độ mạng 10 hoặc 100Mbit/s

Tuân theo chuẩn IEEE 802.1Q
Cho phép 16 thiết bị ethernet kết nối vào mạng với tốc độ 10 hoặc 100 Mbps
Phù hợp cho nhiều ứng dụng công nghiệp