Hiện tất cả 2 kết quả

Có 2 kiểu lắp đặt: Plug-in socket và DIN rail.
Nguồn điện: 100 đến 240 V AC, 24 VDC.

 

 

Có 2 kiểu lắp đặt: Plug-in socket và DIN rail.
Nguồn điện: 100 đến 240 V AC