Hiện tất cả 3 kết quả

Media Redundancy Protocol (MRP), automatic addressing/topology detection (LLDP, DCP)

PN/PN coupler;
DP/DP coupler;
DP/PN coupler;
PN/ModbusTCP coupler

– Cực kỳ nhỏ gọn, lắp trên DIN-rail.
– Có ngõ vào nguồn cấp dự phòng.
– Cách ly giữa các mạng.
– Có thể trao đổi 1024 byte dữ liệu.
– Cấu hình được đến 300 slot Profinet; 3 cụm I/O Etnernet/ IP.