Hiện tất cả 4 kết quả

PN/MQTT Coupler – cầu nối trung gian giao tiếp dữ liệu giữa giao thức PROFINET và MQTT.

Media Redundancy Protocol (MRP), automatic addressing/topology detection (LLDP, DCP)

PN/PN coupler;
DP/DP coupler;
DP/PN coupler;
PN/ModbusTCP coupler;
PN/EthernetIP coupler

– Cực kỳ nhỏ gọn, lắp trên DIN-rail.
– Có ngõ vào nguồn cấp dự phòng.
– Cách ly giữa các mạng.
– Có thể trao đổi 1024 byte dữ liệu.
– Cấu hình được đến 300 slot Profinet; 3 cụm I/O Etnernet/ IP.