Hiện tất cả 11 kết quả

Mã hàng: 85131
Input: 100 … 240 V AC
Output: 23 … 28 V DC
Dòng tải: 1.3 A

 

Máy biến áp một pha
Điều khiển và cách ly,2000 VA.
Lớp cách ly T 40 / B.

IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 4 A
Art.-No.: 9000-41012-0400000

 

Tiết kiệm không gian
Phát hiện lỗi tối ưu
Chức năng chẩn đoán lỗi toàn diện

Dòng chuyển mạch cao lên tới 6A
Tần số chuyển mạch cao lên tới 500Hz

 

 

 

Tổn thất điện năng tối thiểu
Có thể chỉnh dòng bảo vệ 1A,2A,4A,6A
Chức năng đóng hoàn hảo

 

Tiết kiệm không gian
Phát hiện lỗi tối ưu
Chức năng chẩn đoán lỗi toàn diện

 

 

Ngõ vào: 85…265 V AC
Ngõ ra: 24…28 V DC; 10A
Mã hàng: 85441

Ngõ vào: 85…265 V AC
Ngõ ra: 24…28 V DC; 5A
Mã hàng: 85440

Ngõ vào: 3 × 324…572 V AC
Ngõ ra: 24…28 V DC; 20 A
Mã hàng: 85692

Ngõ vào: 3 × 324…572 V AC
Ngõ ra: 24…28 V DC; 10 A
Mã hàng: 85691