DCL-33A series, Bộ điều khiển nhiệt độ hiển thị số

Ngõ vào: Thermocouple, RTD, dòng DC, áp DC.
Độ chính xác 0.2%
Thời gian lấy mẫu: 0.25s