Hiện tất cả 2 kết quả

– Chốt giữ cố định cho dây rút hoặc băng dán buộc cáp
– Dây rút / băng dán buộc cáp

==> Bộ giữ cố định cáp kiểu mới

Bộ giữ cố định cáp và định tuyến cáp