Hiển thị kết quả duy nhất

Đo cả nhiệt độ và độ ẩm
10 loại cảm biến độc quyền có thể lựa chọn theo yêu cầu của bạn

Link: Các bộ đo cầm tay