Hiển thị kết quả duy nhất

Đo cả nhiệt độ và độ ẩm
Có 10 loại cảm biến độc quyền có thể lựa chọn theo yêu cầu

Link: Các bộ đo cầm tay