Rơ-le bán dẫn 52500

– Rơ-le bán dẫn 52500 là một OPTO-COUPLER
– Điện áp làm việc: 10 – 53 VDC
– Có LED vàng báo trạng thái
– Tần số chuyển mạch đến 1000 Hz (tải thuần trở)