Rơ-le bán dẫn 50040

– Rơ-le bán dẫn 50040 là một OPTO-COUPLER
– Điện áp làm việc: 10 – 53 VDC
– Có LED đỏ báo trạng thái
– Tần số chuyển mạch đến 500 Hz (tải thuần trở)