Helmholz bus coupler Profibus to Profibus 700-158-0AD02

Helmholz bus coupler Profibus to Profibus 700-158-0AD02

– Trao đổi dữ liệu giữa 2 mạng Profibus khác nhau
– Trao đổi gói dữ liệu có kích thước lên tới 244 byte
– Lắp đặt trên S7 rail