TB20 – Module đo năng lượng điện (Energy meter)

TB20 – Module đo năng lượng điện

Có thể được sử dụng để đo tất cả các giá trị dòng điện và điện áp trên mạng AC 230 V (điện áp pha 230 VAC)