Ống luồn cáp CONFiX

Cố định ống chia cáp CONFiX WST an toàn và chắc chắn.