Tấm nền cho Rittal VX25 – KDR

Tấm nền của tủ và khung gắn cáp KEL