Tấm chắn lửa lan truyền cho hệ thống đầu vào cáp

Hệ thống đầu vào cáp kết hợp với tấm bịt kín ngăn chặn lửa xâm nhập vào tủ điện khi có sự cố cháy xảy ra.