Kẹp chống nhiễu PFK|SKL

Lá kẹp chắn cáp, có thể cắm được
EMC kẹp cáp với việc gắn móc nhọn để kẹp vào các cạnh kim loại. Có hoặc không có tích hợp giữ cáp.