Kẹp cáp tín hiệu cho module SIMATIC ET 200SP – STFZ

Lá kẹp cáp tín hiệu cho module ET 200SP
EMC kẹp dây tín hiệu trên các module phân cấp của nhiều nhà sản xuất. Có tích hợp giữ cáp.