ĐỒNG HỒ ĐO ORP

– Phạm vi đo: -2000 đến 2000 mV.
– Độ phân giải 1 mV.
– Cleansing output.
– Truyền thông RS-485 (option).