Đầu nối thẳng M12 male / M12 female 4 chân, A-cod. 7000-40021-2340100

– 7000-40021-2340100 là đầu nối thẳng M12 male / M12 female 4 chân, dùng cho cảm biến
– M12 male 0° / M12 female 0° A-cod.
– Chiều dài cáp: 1 mét