Đầu nối 7/8” female sang terminal Murrelektronik 4000-69000-2000000

Đầu nối 7/8” female sang terminal Murrelektronik 4000-69000-2000000
– Chuyển đổi từ cổng 7/8″ female sang terminal block kiểu spring clamp
– Họ Modlink MPV
– IP65