Cube20 digital in-/output module Murrelektronik 56168

Cube20 digital in-/output module Murrelektronik 56168

– DI16 – PNP/ DO16 – 0,5 A
– Có LED
– Bảo vệ quá tải, ngắn mạch
– Nhỏ gọn. IP20