Busnode profibus Cube67 Murrelektronik 56521

Busnode Profibus Cube67 Murrelektronik 56521

– 56521 – Cub67+ là mô-đun I/O phân tán
– Mạng Profibus DP
– Quản lý 4 nhánh I/O, mỗi nhánh đến 16 mô-đun I/O