Bus bar 10×3 mm của Icotek

Bus bar 10×3 mm

– Dùng để kết nối cáp chống nhiễu điện từ
– Vật liệu: đồng (Cu-ETP)