Bộ điều khiển nhiệt ACD-13A-A/M, A3 của Shinko Technos

Bộ điều khiển nhiệt ACD-13A-A/M, A3

– Kích thước bề mặt 96 x 96mm
– LCD lớn, dễ quan sát
– Có thể cài đặt, giám sát qua phần mềm