netIOT Edge Gateway

netIOT EDGE – GATEWAY CHO MẠNG TỰ ĐỘNG CÔNG NGHIỆP

netIOT là một công nghệ và dịch vụ cung cấp với mục đích trao đổi dữ liệu của các thành phần của hệ thống tự động hóa với các ứng dụng hướng vào đám mây hoặc IoT. Nó mở ra cánh cửa cho việc truyền thông từ cấp quản lý doanh nghiệp xuống thiết bị fieldbus.

netIOT Edge của Hilscher cung cấp quyền truy cập mạng trung tâm thông qua các gateway và chịu trách nhiệm khai thác, tiền xử lý dữ liệu.

Đặc điểm
• Tích hợp dễ dàng vào mạng tự động công nghiệp như một thiết bị fieldbus tiêu chuẩn.
• Mô hình hóa nhanh chóng luồng dữ liệu giữa thiết bị fieldbus và ứng dụng với thông qua công cụ lập trình IoT Node-RED.
• Giao tiếp trực tiếp qua các giao thức OPC UA / MQTT với các thiết bị fieldbus IoT song song việc giao tiếp với PLC.
• Nền tảng đáng tin cậy nhờ vào tiến trình khởi động an toàn.

EDGE GATEWAY CHO MẠNG TỰ ĐỘNG CÔNG NGHIỆP – netIOT Edge

Bảo mật tối đa
• Tách biệt về mặt vật lý giữa mạng tự động hóa OT (Operational Technology) và mạng cloud IT (Information Technology).
• Mã hóa dữ liệu theo công nghệ mới nhất về việc chống nghe trộm điện tử và đánh cắp dữ liệu.
Tích hợp liền mạch
• Tương thích với các cài đặt hiện có.
• Không cần kỹ năng lập trình, chỉ cần cấu hình I/O là đủ.

Gói phần mềm được cài đặt sẵn…
• Để thu thập dữ liệu từ mạng OT; truy cập PLC, fieldbus có hỗ trợ công nghệ OPC UA.
• Hỗ trợ kỹ thuật xử lý dữ liệu qua Node-RED và Edge.
• Phân tích bằng Informix về các ứng dụng cloud/IT
– Hỗ trợ công nghệ OPC UA và MQTT
– Tích hợp công nghệ Docker
– Định tuyến IP và NAT
– Quản lý PKI (Public Key Infrastructure)
Giao tiếp IoT trực tiếp…
• Đối với các thiết bị có hỗ trợ giao thức OPC UA và MQTT.
• Với PLC qua kênh giao tiếp trực tiếp.
• Với ngữ nghĩa dữ liệu để dễ dàng trừu tượng hóa trong cloud.

netIOT Edge Gateways information

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *