TỦ BIẾN TẦN ĐIỀU KHIỂN 4 MÁY KHUẤY – TRẠM LỌC NƯỚC THÔ NMN

TỦ BIẾN TẦN ĐIỀU KHIỂN 4 MÁY KHUẤY CỦA TRẠM LỌC NƯỚC

Mô tả dự án:

Cung cấp, lắp đặt và cải tạo hệ thống 4 máy khuấy nước thô – trạm lọc nước.

Công việc:

Thiết kế và thi công tủ điện
Thi công lắp đặt tại site: lắp đặt tủ điện, kéo dây, đấu nối thiết bị, kết nối vào hệ thống hiện hữu.
Thi công cơ khí: chỉnh sửa động cơ, sơn sửa bảo dưỡng động cơ
Vận hày thử, bàn giao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *