Trạm bơm tăng áp

Tủ điện điều khiển trạm bơm tăng áp
Cung cấp và lắp đặt tủ điều khiển biến tần cho trạm bơm tăng áp của nhà máy nước thành phố
Cung cấp, lắp đặt… trọn gói

Sử dụng thiết bị: Phoenix contact’s PLC, HMI, IO, ABB’ inverter, và các thiết bị khác của châu Âu:

Murr, Wenglor, Endress & Hauser…
Kết nối, kiểm tra. Lập trình PLC, HMI
Factory Acceptance Test (FAT)
Site Acceptance Test (SAT)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *