Hệ thống chữa cháy cho nhà máy thực phẩm

Hệ thống chữa cháy cho Nhà máy
Tủ điện điều khiển hệ thống chữa cháy

Fire Fighting system 1

Dự án cung cấp, lắp đặt tủ điện điều khiển hệ thống chữa cháy.
Các thiết bị chính trong tủ điều khiển: PLC Siemens 315-2DP/PN, HMI TP 1200.
PLC điều khiển/ thu thập dữ liệu từ hệ thống chữa cháy thông qua mạng Profibus và giám sát trên SCADA trung tâm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *