Hệ thống chữa cháy cho nhà máy thực phẩm

Hệ thống chữa cháy cho Nhà máy
Tủ điện điều khiển hệ thống chữa cháy

Dự án cung cấp, lắp đặt tủ điện điều khiển hệ thống chữa cháy.
Các thiết bị chính trong tủ điều khiển: PLC Siemens 315-2DP/PN, HMI TP 1200.
PLC điều khiển/ thu thập dữ liệu từ hệ thống chữa cháy thông qua mạng Profibus và giám sát trên SCADA trung tâm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *