Dự án nâng cấp hệ thống UHT – Nhà máy chế biến sữa

UPGRADE UHT SYSTEM

Mô tả dự án: Lắp đặt các thiết bị đo lường Flow Transmetter, Pressure Transmetter, nâng cấp hệ thống UHT khu vực sản xuất sữa nước.

Công việc:

– Thiết kế và thi công lắp đặt tại nhà máy.
– Chạy thử, bàn giao, nghiệm thu

Hệ thống gồm:

– 01 Pressure transmitter đo áp suất cho máy nén sữa.
– 01 Flow metter đo lưu lượng.
– 02 Pressure transmitter đo áp suất đường ống.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *