Giải pháp đưa tín hiệu cảm biến I/O-link lên cloud không cần PLC

SensorEDGE

Từ ý tưởng đưa các thông tin của các thiết bị cảm biến lên đám mây một cách đơn giản, đem thiết bị tới gần con người hơn, Hilscher cho ra đời sản phẩm sensorEDGE cho phép cảm biến kết nối với người dùng thông qua liên kết đám mây nhằm giảm thiểu các chi phí bảo trì, chẩn đoán lỗi…


Hilscher sensorEDGE tổng hợp dữ liệu của các cảm biến IO-Link và chuyển chúng lên đám mây. Đây là công cụ giám sát máy móc từ xa plug & play của Hilscher – đơn giản và nhanh chóng.

Các SensorEDGE được quản lý trong cổng thông tin điện toán đám mây, nơi mà dữ liệu có thể được hiển thị trực quan thông qua các bảng điều khiển – dashboard. Đám mây API tích hợp cho phép truyền trực tuyến dữ liệu đã thu thập từ cảm biến vào các ứng dụng của riêng bạn theo thời gian thực.

Giải pháp end-to-end của Hilscher: không cần PLC với những lo ngại liên quan đến bảo mật Internet và không cần vật lộn với các mạng truyền thông công nghiệp phức tạp – sensorEDGE là giải pháp toàn diện để giám sát máy móc từ xa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *