Icotek – ngõ vào cáp 90° với đệm cáp kiểu tách ghép KEL-FW (Split bulkhead for 90° cable entry)

Icotek – ngõ vào cáp 90° (KEL-FW Split bulkhead for 90° cable entry)

Icotek - ngõ vào cáp 90° (KEL-FW Split bulkhead for 90° cable entry) - diện mạo 1

✍ Cáp vào tủ điện từ mặt hông với bán kính uốn cáp lớn giúp dễ dàng thao tác luồn cáp.
Một loại ốc siết cáp 90° với miếng đệm cáp kiểu tách ghép cho phép nhiều cáp vào tủ điện với bán kính uốn cáp tới 150 mm.

Icotek - ngõ vào cáp 90° (KEL-FW Split bulkhead for 90° cable entry) - ví dụ ứng dụng
❖ Dành cho cáp có hoặc không có đầu nối, với đường kính cáp đến 35 mm.
❖ Ốc siết cáp 90° này có chức năng định tuyến và giữ cố định cáp.

Icotek - ngõ vào cáp 90° (KEL-FW Split bulkhead for 90° cable entry) - diện mạo 2
❖ Ốc siết cáp 90° KEL-FW có nắp liên kết với vỏ bằng bản lề – dễ dàng thao tác.
❖ Ron chống nước kèm theo, IP65.

Video clip: KEL-FW Split IP65 bulkhead for 90° cable entry | Assembly | icotek

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *