Điều khiển hệ thống lạnh mở rộng – nhà máy sản xuất nước giải khát

Tủ điện điều khiển hệ thống lạnh mở rộng nhà máy nước giải khát

Cung cấp, lắp đặt và đưa vào sử dụng tủ điện điều khiển máy nén NH3 và PHE cho hệ thống lạnh mở rộng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *