Dự án cho hệ thống pha chế thuốc

Cung cấp và lắp đặt các tủ điện điều khiển hệ thống pha chế thuốc trong nhà máy dược phẩm


Cung cấp và lắp đặt 7 tủ điện đều khiển 7 hệ thống pha chế thuốc bao gồm các bồn pha chế/ bồn trữ và hệ thống pha chế.

Tuỳ vào sản phẩm, nhận viên vận hành nhập thông số cần thiết và vận hành bán tự động theo từng công đoạn. Hệ thống vận hành đóng/ mở van, chạy bơm, máy khuấy tự động theo quy trình định sẵn.

Hệ thống pha chế thuốc sau khi pha chế/ vệ sinh xong được lưu trữ và hiển thị trên SCADA theo mẫu. Các lô thuốc đã pha chế có thể được truy xuất để xem hoặc in ra giấy bất cứ lúc nào.

Các thiết bị chính được tích hợp trong hệ thống điều khiển:

PLC & I/O (CJ2M), HMI (NS12, NS8) (Omron).
Van block (Festo).
Máy tính và SCADA cho 7 hệ thống (Omron).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *