Tường lửa công nghiệp Wall IE

Tường lửa công nghiệp Wall IE

WALL IE là một Bridge and Firewall (tường lửa) trong mạng công nghiệp (Industrial Ethernet).Thiết bị này được sử dụng để tích hợp các thiết bị điện tự động từ các lớp mạng khác nhau hoặc trong cùng một lớp mạng nhưng có thể giới hạn được khả năng truy cập vào thiết bị bên dưới thông qua “rule-điều kiện cho phép” được thiết lập trên Wall IE, giúp tạo nên một mạng sản xuất tối ưu nhất.

Tính năng của WALL IE:
+ Bridge mode
+ NAT/NATP mode
+ MAC filter

Bridge mode:
Với chức năng này Wall IE cho phép lọc các gói tin từ nơi gởi đến nơi nhận (các thiết bị, máy móc bên dưới) theo điều kiện quy định đặt trước trong Wall IE, khi đó mạng chúng ta như được cách ly thành 2 vùng riêng mà không cần sử dụng địa chỉ IP khác nhau.

NAT/NATP:
Nhờ có tính năng NAT (bao gồm 1:1 NAT hay gọi basic NAT và NAT port) mà Wall IE cho phép các thiết bị ở các lớp mạng khác nhau có thể liên lạc được với nhau thông qua cơ chế chuyển đổi IP, Port.

Wall IE video clip

Document

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *