Managed Profinet switch

Managed Profinet switch

Profinet là một Ethernet trong công nghiệp (Industrial Ethernet), được bổ sung thêm các yêu cầu, đặc tính mà chúng ta không thấy trong các mạng Ethernet dân dụng để đảm bảo dữ liệu không chỉ được gửi đi và nhận về chính xác mà còn phải kịp thời, đúng lúc để thực thi các lệnh điều khiển, truyền dữ liệu trong các hệ thống tự động.

Những ưu điểm khi sử dụng Profinet switch managed so với các switch thông thường unmanaged:

– Ưu tiên cho các frame Profinet (gói tin Profinet). Đây cũng là một trong những tính năng quan trọng của Profinet switch.
– Profinet switch hỗ trợ dò tìm, phát hiện ra thiết bị profinet lân cận (neighborhood detection).
– Có chức năng Port mirror, có thể kết nối với các thiết bị phân tích mạng để chuẩn đoán được các thông tin của mạng.
– Dễ dàng tích hợp vào cấu hình phần cứng mạng thông qua file GSD/GSDML.

– Profinet switch hỗ trợ MRP (media redundancy protocol), cho phép chúng ta có thể đấu mạng vòng, điều này giúp ích trong việc nếu có 1 line nào lỗi thì hệ thống sẽ làm việc theo đường line còn lại đến các thiết bị.

Managed Profinet switch video clip

Document

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *