Cable entry của Icotek và cable gland truyền thống

CABLE ENTRY CỦA ICOTEK VÀ CABLE LAND TRUYỀN THỐNG


Lắp đặt nhanh chóng, dễ dàng, tiết kiệm không gian và tiêu chuẩn IP cao (IP68 theo chuẩn EN 60529) và UL type 4X (theo chuẩn UL50 E) là những ưu điểm của cable entry Icotek so với cable gland truyền thống mà chúng ta hay dùng.

Link: Cable entry plates for cables

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *