ĐỒNG HỒ ĐO ĐỘ ĐỤC – TU & SS

– Lắp đặt trên DIN-rail hoặc trên mặt tủ.
– Nguồn cấp 220 VAC hoặc 24 VDC.
– Truyền thông RS-485.
– Chuyển đổi tín hiệu ngõ vào từ cảm biến độ đục sang 4-20 mA.