ĐỒNG HỒ ĐO ĐỘ DẪN ĐIỆN – EC

– Lắp đặt trên DIN-rail, mặt tủ hoặc ngoài trời.
– Nguồn cấp 220 VAC hoặc 24 VDC.
– Truyền thông RS-485.
– Có ngõ ra transmission 4-20 mA.