Bộ định tuyến công nghiệp truy cập từ xa qua internet

Bộ định tuyến công nghiệp truy cập từ xa qua internet

REX – bảo trì, giám sát, cảnh báo, đăng nhập từ xa

▪ REX – ethernet router trong công nghiệp cho phép các nhà chế tạo máy truy cập trực tiếp vào mạng lưới hệ thống của khách hàng của họ một cách linh hoạt và an toàn.
▪ Bằng cách này, các kỹ thuật viên tại trụ sở chính vẫn có thể kết nối với các máy để phục vụ bảo trì cho tất cả các máy đã được triển khai trên toàn thế giới.

Là giải pháp giám sát và bảo trì từ xa cho nhiều lĩnh vực như:

▪ Cơ khí chế tạo máy

▪ Năng lượng và môi trường

▪ Cấp thoát nước

Một số đặc tính của ethernet router REX 100/200/250:

▪ OpenVPN bảo mật truy cập từ xa thông qua cổng myREX24 V2.
▪ Bảo trì từ xa cho các thiết bị PROFIBUS (RS232 / RS485) và các thiết bị tương thích Ethernet.
▪ Khả dụng với mạng WAN, 3G, LTE hoặc WiFi.
▪ Tích hợp Firewall.

Bộ định tuyến công nghiệp truy cập từ xa qua internet – Video clip

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *