KEL-DPU (hình chữ nhật)

Với tấm chắn đầu vào cáp loại nặng, làm giảm sức căng quá mức của cáp, cấp độ bảo vệ lên đến IP66. Có thể không cần dùng đến tool lắp đặt.