Đệm cáp tròn KVT 80

Nắp đệm cáp với đầu nối tròn lớn có đường kính ên đến 80 mm.