Cảm biến báo mức chất rắn || LV-300

– IP66
– Nhỏ gọn, kinh tế, dễ lắp đặt
– Mã hàng: LV-300 (85, 100, 150, 200, 250 mm)