Bộ chuyển đổi analog output- IO Link

Murrelektronik – Bộ chuyển đổi analog output sang IO-link
Mã hàng: 5000-00501-2300001